отказвам се

to resign

verb


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • отказвам — гл. отричам, отхвърлям, оспорвам, не признавам, не давам съгласие, отклонявам, отблъсквам гл. не одобрявам, налагам вето …   Български синонимен речник

 • отказвам се — гл. отричам се, изоставям, напускам, захвърлям, пренебрегвам, вдигам ръка гл. отстъпвам, оттеглям се, отдръпвам се гл. предавам се гл. спирам, преставам …   Български синонимен речник

 • отказвам се от — словосъч. зарязвам, изоставям, напускам словосъч. прекъсвам, спирам, секвам …   Български синонимен речник

 • изоставям — гл. напускам, оставям, отстъпвам, зарязвам гл. немаря, занемарявам, не се интересувам, захвърлям, бракувам, пренебрегвам, не придирям гл. игнорирам, изолирам, отхвърлям, парясвам гл. отминавам, не забелязвам, пропущам, изпущам гл. отказвам се от …   Български синонимен речник

 • спирам — гл. преставам, прекъсвам, преустановявам, отлагам, прекратявам, секвам, пресеквам, пресичам, забавям, слагам край, свършвам гл. задържам, обуздавам, възпирам, въздържам, запирам, възпрепятствувам, преча, попречвам, осуетявам, препречвам гл.… …   Български синонимен речник

 • абдикирам — гл. отказвам се, напускам, изоставям …   Български синонимен речник

 • влизам в спор — словосъч. споря, препирам се, полемизирам, диспутирам, дискутирам, водя полемика, оспорвам, поспорвам, отказвам, отричам, противореча, упорствувам, влизам в разправия, завързвам спор, водя спор, разисквам …   Български синонимен речник

 • водя спор — словосъч. споря, препирам се, полемизирам, диспутирам, дискутирам, водя полемика, оспорвам, поспорвам, отказвам, отричам, противореча, упорствувам, влизам в спор, влизам в разправия, завързвам спор, разисквам …   Български синонимен речник

 • денонсирам договор — словосъч. отказвам се, отричам се, отхвърлям, обявявам за недействителен …   Български синонимен речник

 • жертвувам — гл. лишавам се, отказвам се, отстъпвам, губя, изгубвам, загубвам, пожертвувам, отдавам, отделям, рискувам гл. обричам, посвещавам …   Български синонимен речник

 • зарязвам — гл. изоставям, оставям, напущам, пренебрегвам, отхвърлям, занемарявам, захвърлям под миндера, захвърлям, не се интересувам, парясвам гл. отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам гл. натъпквам, наблъсквам гл. напускам, преставам, изпускам,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.